Διαχείριση των Aστικών Στερεών Aποβλήτων στην κυκλική οικονομία: πώς μπορούμε να φτάσουμε στην υψηλής ποιότητας ανακύκλωση;


Jean Housen [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

English version here !

Θεσσαλονίκη – Αίθουσα Μανόλης Αναγνωστάκης

Νέοι δρόμοι ανοίγονται στη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων, χάρη σε καινοτόμες στρατηγικές που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της πρόληψης αποβλήτων και στοχεύουν στην παραγωγή υψηλής ποιότητας δευτερογενών υλικών, τα οποία χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία αντί για τους ανεκτίμητους φυσικούς πόρους. Η μετάβαση προς τη διαχείριση των αποβλήτων στην προσέγγιση της κυκλικής οικονομίας είναι μια περίπλοκη διαδικασία η οποία απαιτεί τη συμμετοχή των πολιτών, τη συνεργασία με διαφορετικούς φορείς της παραγωγικής αλυσίδας για την ανακύκλωση και την εφαρμογή τεχνικών, οργανωτικών, επικοινωνιακών και ανταποδοτικών εργαλείων. Ωστόσο, αρκετές περιοχές της Ευρώπης κατάφεραν υψηλές επιδόσεις πετυχαίνοντας θετικά αποτελέσματα: παραγωγή ποιοτικών ανακυκλωμένων υλικών, μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, δημιουργία θέσεων εργασίας, διατηρώντας ταυτόχρονα βιώσιμο το συνολικό κόστος.

Η πόλη της Θεσσαλονίκης και το πρόγραμμα COLLECTORS σας προσκαλούν στο επερχόμενο συνέδριο που εστιάζει στις προκλήσεις, τις λύσεις και τις ευκαιρίες διαχείρισης των αστικών αποβλήτων. Το συνέδριο θα συγκεντρώσει ευρωπαίους εμπειρογνώμονες από διαφορετικές περιοχές για να συζητήσουν το μέλλον της ανακύκλωσης των αποβλήτων και θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα του έργου COLLECTORS σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές συλλογής αποβλήτων και τα θετικά τους αποτελέσματα.

Μπορείτε τώρα να εγγραφείτε στο συνέδριο συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα. Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν, αλλά οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

Συνδιοργάνωση με:

 

Πρόγραμμα

 

9:00

Εγγραφές-Πρωινός καφές

9:30

Καλωσόρισμα

 • Δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας
 • Νικόλαος Ζεϊμπέκης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για δράσεις που αφορούν στην καθαριότητα της πόλης

9:50

Παρουσίαση του έργου COLLECTORS – Tjerk Wardenaar, PNO Consultants

10:00

 

 

 

 

Γιατί χρειάζεται να προχωρήσουμε τη διαχείριση απορριμμάτων;

Γιατί χρειάζεται να βελτιώσουμε τη διαχείριση απορριμμάτων σε όλη την Ευρώπη; Ποιες είναι η υφιστάμενες προκλήσεις και ευκαιρίες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα;

Ομιλητές: Η οπτική COLLECTORS σχετικά με τους στόχους της ΕΕ, τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο και την οικονομική σκοπιμότητα – Bernhard Steubing, LDE & Twan van Leeuwen, PNO Consultants

Συζήτηση στο πάνελ και ανοιχτή συζήτηση με το κοινό:

 • Ρόζυ Χαριτοπούλου, Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης, Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)
 • Μιχάλης Γεράνης, Πρόεδρος Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας (TBC)
 • Δημήτριος Τσιφτελίδης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.
 • Catherine Van Nieuwenhove, Brussels Environment (Βέλγιο)

Συντονιστής συζήτησης: Jean-Benoit Bel, ACR+

11:30

Διάλλειμα

12:00

 

 

 

 

 

Βελτιώνοντας τις πρακτικές διαχείρισης απορριμμάτων – προκλήσεις και καλές πρακτικές σε σχέση με το χαρτί, τα απορρίμματα συσκευασίας και τα απόβλητα ηλεκτρικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τοπικοί φορείς για την υλοποίηση  πετυχημένων συστημάτων συλλογής απορριμμάτων; Ποια είναι τα διδάγματα από τις καλές πρακτικές σε όλη την Ευρώπη; Οργανισμοί διευρυμένης ευθύνης παραγωγού  και Δήμοι συζητούν προκλήσεις και λύσεις προς την κατεύθυνση υψηλών επιδόσεων.

Ομιλητής: Επισκόπηση των case studies του COLLECTORS – Kevin Le Blevennec, VITO

Συζήτηση στο πάνελ και ανοιχτή συζήτηση με το κοινό:

 • Δημήτρης Παπασωτηρίου, Υπεύθυνος Τμήματος Marketing & Επικοινωνίας με ΟΤΑ, Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης AE (ΕΕΑΑ)
 • Χάρης Αγγελακόπουλος, Τεχνικός Διευθυντής-Διευθυντής Περιβάλλοντος, Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ
 • Eifion Williams, Circular Economy Wales CIC
 • Liliana Nichita, Federation of Intercommunity Development Associations, Ρουμανία
 • Κωνσταντίνος Σταμπουλής, Δήμος Θεσσαλονίκης

Συντονιστής συζήτησης: Κάτια Λαζαρίδη, Καθηγήτρια Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθήνας

13:30

Διάλειμμα για γεύμα

14:30

 

 

 

 

 

Η συλλογή απορριμμάτων με κατεύθυνση την κυκλική οικονομία

Πώς να στραφούμε προς μια στρατηγική κυκλικής οικονομίας; Ποιοι είναι οι περιορισμοί των συστημάτων συλλογής απορριμμάτων; Πώς μπορούν να ευθυγραμμιστούν τα συστήματα συλλογής απορριμμάτων με τις απαιτούμενες προδιαγραφές της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης;

Ομιλητής: O ρόλος του συστήματος συλλογής αποβλήτων στην αλυσίδα αξίας της ανακύκλωσης και πώς θα βελτιωθεί – Dirk Nelen, Vito

Συζήτηση στο πάνελ και ανοιχτή συζήτηση με το κοινό:

 • Χάρης Αγγελακόπουλος, Τεχνικός Διευθυντής-Διευθυντής Περιβάλλοντος, Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ
 • Αντιγόνη Δαλαμάγκα, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, RREUSE
 • Herman Van Roost, Πρόεδρος, PLAREBEL (Βέλγιο)

Συντονιστής συζήτησης: Dirk Nelen, Vito

16:00

Συμπεράσματα

 

Επικοινωνία

Jean-Benoit Bel – ACR+ – jbb at acrplus.org