Διαχείριση των Aστικών Στερεών Aποβλήτων στην κυκλική οικονομία: πώς μπορούμε να φτάσουμε στην υψηλής ποιότητας ανακύκλωση;


Jean Housen [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

English version here !

Θεσσαλονίκη – Αίθουσα Μανόλης Αναγνωστάκης

Η διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων εξελίσσεται σε οριζόντια στρατηγική, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της πρόληψης αποβλήτων και στοχεύοντας στην παραγωγή υψηλής ποιότητας δευτερογενών υλικών που χρησιμοποιούνται ως πολύτιμοι πόροι στη βιομηχανία ανακύκλωσης. Η μετάβαση προς τη διαχείριση των αποβλήτων στην προσέγγιση της κυκλικής οικονομίας είναι μια περίπλοκη διαδικασία η οποία απαιτεί τη συμμετοχή των πολιτών, τη συνεργασία με διαφορετικούς φορείς της παραγωγικής αλυσίδας για την ανακύκλωση και την εφαρμογή τεχνικών, οργανωτικών, επικοινωνιακών και ανταποδοτικών εργαλείων. Ωστόσο, αρκετές περιοχές της Ευρώπης κατάφεραν υψηλές επιδόσεις πετυχαίνοντας θετικά αποτελέσματα: παραγωγή ποιοτικών ανακυκλωμένων υλικών, μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, δημιουργία θέσεων εργασίας, διατηρώντας ταυτόχρονα βιώσιμο το συνολικό κόστος.

Η πόλη της Θεσσαλονίκης και το πρόγραμμα COLLECTORS σας προσκαλούν στο επερχόμενο συνέδριο που εστιάζει στις προκλήσεις, τις λύσεις και τις ευκαιρίες διαχείρισης των αστικών αποβλήτων. Το συνέδριο θα συγκεντρώσει ευρωπαίους εμπειρογνώμονες από διαφορετικές περιοχές για να συζητήσουν το μέλλον της ανακύκλωσης των αποβλήτων και θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα του έργου COLLECTORS σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές συλλογής αποβλήτων και τα θετικά τους αποτελέσματα.

Μπορείτε τώρα να εγγραφείτε στο συνέδριο συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα. Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν, αλλά οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα

 

Εγγραφή

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να εγγραφείτε στο συνέδριο


Επικοινωνία

Jean-Benoit Bel – ACR+ – jbb at acrplus.org